CalciMax x9

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
uống sau ăn sáng 30 phút đến 1 giờ .
uống 1 viên/ ngày , ngày dùng 1 lần .

0868096618