Lalisamin 750

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :  Uống sau ăn, uống 1 viên/ lần x 2 lần / ngày .

Nên dùng hàng ngày và thường xuyên để có hiệu quả tốt .

0868096618